چگالی نسبی

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های مایعات و گازهاست. هدف از این آزمایش مقایسه ی چگالی یا فشردگی یک جسم با چگالی آب خالص است. نسبت این دو را چگالی نسبی می نامند.
چگالی نسبی هر جسم با مقایسه ی چگالی آن با چگالی آب در دمای 4 درجه ی سانتی گراد تعیین می شود. مثلا، چگالی نسبی طلا 19 است. به این معنا که هر حجم از طلا 19 برابر سنگین تر از همان حجم آب است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

سنگ

نخ

ترازوی فنری

آب کاسه ی بزرگ یا سطل

مداد و دفترچه ی یادداشت

روش کار:

  • یک سر نخ را دور سنگ ببندید و سنگ را به ترازو آویزان کنید. وزن آن را یادداشت کنید.
  • در کاسه یا سطل به اندازه ی کافی آب بریزید ، اندازه ی کافی مقداری است که سنگ در آب فرو رفته و آب روی آن را می گیرد.
  • وقتی که سنگ هنوز به ترازو آویزان است، آن را در آب فرو ببرید. سنگ باید کاملا در آب غوطه ور باشد ولی نباید به ته ظرف برسد.
  • حالا وزن سنگ را دوباره یادداشت کنید. این دو وزن را باهم مقایسه کنیدو


چه اتفاقی می افتد؟

چکالی نسبی هر جسم برابر است با وزن آن جسم در هوا، تقسیم بر مقدار وزن کم شده از آن، وقتی که در حالت غوطه ور در آب اندازه گیری می شود. مثلا اگر دفعه ی اول، یعنی وقتی که سنگ در هوا قرار داشت، وزن آن 5 کیلوگرم باشد و دفعه ی دوم، یعنی وقتی که سنگ زیر آب بود، وزن آن 3 کیلوگرم باشد، باید 3 را از 5 کم کنید تا 2 به دست آید. یعنی سنگ 2 کیلوگرم آب را جابه جا کرده یا حرکت داده است. برای پیدا کردن چگالی نسبی، باید وزن سنگ در هوا را ، به وزن آب جابه جا شده، یعنی 5 را به 2، تقسیم کنید. بنابراین چگالی نسبی سنگ برابر 2.5 است

استفاده از آب شور به جای آب شیرین چه تاثیری بر این آزمایش خواهد گذاشت؟ آیا فکر می کنید که آب شور از آب شیرین سنگین تر است ؟چرا ؟ آیا می توانید حدس بزنید که چرا شنا کردن در اقیانوس آسان تر از استخر است ؟

آیا می دانید که...

کشتی ها در آب شور کمتر از آب شیرین فرو می روند. به همین سبب می توانند در آب شور بار بیشتری را حمل کنند. کشتی ها در آب های سردتر نیز کمتر از آب های گرمسیری فرو می روند.

از محلولی که چگالی نسبی آن قابل تغییر باشد، می توان برای شناور کردن فلزات(مانند آلمنیوم و مس) در سطح محلول، به منظور جدا کردن و بازیافت هر فلز، استفاده کرد. چگالی نسبی هر محلول را می توان با مخلوط کردن مایعات مختلف با یکدیگر یا تغییر دمای محلول تعییر داد.مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی