آب سیم کش

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های مایعات و گازهاست. هدف این آزمایش مشاهده ی نیروی کشش سطحی است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

سیم صاف(مانند رخت آویز نازک یا سیمی که به راحتی خم شود)

انبردست یا سیم پیچ

سینک ظرف شویی

آب صابون

خط کش

روش کار:

  • تکه ی مستقیمی از سیم به طول 10 سانتی متر را ببرید، یا از بزرگتر خود بخواهید این کار را برای شما انجام دهد.
  • بقیه ی سیم را از وسط طوری خم کنید که یک حلقه ی باریک با دسته ای که به طرف بالا خم شده است، ایجاد شود.
  • در ظرف شویی به اندازه ای آب صابون بریزید که وقتی حلقه را در آن فرو می برید، آب صابون دور حلقه بگیرد.
  • حال یک تکه سیم صاف را در وسط حلقه قرار دهید. حلقه را به حالت افقی قرار دهید و به آرامی آن را در آب فرو ببرید و آرام آرام بالا بیاورید. حالا باید لایه ی نازکی از آب روی حلقه و سیم صاف را پوشانده باشد.
  • با انگشت خود لایه ی یک طرف سیم صاف را پاره کنید چه می بینید ؟ حال این آزمایش را بدون آب صابون انجام دهید چه اتفاقی می افتد ؟ چرا برای این آزمایش آب صابون لازم است ؟

چه اتفاقی می افتد ؟

لایه ی آب به طور مساوی در دو طرف سیم صاف کشیده می شود. وقتی یک طرف لایه پاره می شود، طرف دیگر آن، به اندازه ای قدرت دارد که بتواند سیم را به طرف لبه ی حلقه بغلتاند.

آیا می دانید که...

قطره های شبنم به سبب کشش سطحی ایجاد می گردند.

وقتی که موهای شما بعد از شنا خیس باشند، به سبب کشش سطحی آب به هم می چسبند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی