گیره ی کاغذ شناور

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های مایعات و گازهاست. هدف از این آزمایش مشاهده ی استحکام بی نظیر سطح آب است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

کاسه ی آب

چنگال

گیره کاغذ

مایع ظرف شویی

کاغذ روغنی یا کاغذ برقی

لیوان آب خوری شفاف

روش کار:

  • گیره ی کاغذ را به کمک چنگال و با دقت تا سطح آب پایین ببرید. چنگال را به آرامی از زیر گیره بکشید. همانطور که مشاهده می کنید گیره کاغذ بر روی سطح آب می ماند.
  • سپس یک قطره مایع ظرف شویی در آب بریزید و دوباره گیره ی کاغذ را پایین ببرید. در این حالت مشاهده می کنید که  گیره کاغذ به کف ظرف می رود.
  • چند قطره آب روی صفحه ی کاغذ روغنی بپاشید. به شکل قطره های آب نگاه کنید. همانطور که می بینید قطره های آب روی کاغذ روغنی مانند قطره های باران بر روی ماشینی است که به تازگی پولیش شده است.
  • صفحه ی کاغذ را طوری خم کنید که قطره های آب به طرف هم بروند. هنگامی که یک قطره به قطره دیگر می رسد قطرات آب به همدیگر می پیوندند. حال به شکل آنها بر روی صفحه ی روغنی دقت کنید.
  • لیوان را آب کنید. حال چند قطره دیگر آب به لیوان اضافه کنید تا کاملا پر شود اما مراقب باشید که آب از لیوان سرریز نشود. حال از کنار به سطح آب نگاه کنید. علت اینکه سطح آب به این شکل است همان کشش سطحی آب است.

چه اتفاقی می افتد؟

سطح آب، خواه صاف باشد یا به شکل یک قطره ی گرد، خاصیتی دارد که کشش سطحی نامیده می شود. مولکول های آب یکدیگر را در تمام جهات به طرف همدیگر می کشند. اما در سطح آب، مولکول های دیگری وجود ندارند تا آنها را به سوی خود بکشند. بنابراین به همدیگر فشار وارد می کنند و پوسته ی نازکی را به وجود می آورند. این پوسته به طرز شگفت انگیزی محکم است و چیزهایی که را به طور عادی در آب فرو می روند، روی سطح آب نگه می دارد. اما هنگامی که مایع ظرف شویی را به آب اضافه می کنیم از کشش سطحی آب کم می شود و این پوسته ضعیفتر می شود.

آیا می دانید که...

این همان اتفاقی است که هنگام بارش باران اتفاق می افتد که در آن قطره های کوچک آب موجود در ابر، قطره های بزرگتر باران را به کمک خاصیت کشش سطحی آب به وجود می آورند.

بعضی از حشرات، مثل آب پرک، روی پوسته ی نازکی راه می روند که بر اثر کشش سطحی آب به وجود آمده است.

بدون کشش سطحی آب، دستمال کاغذی نمی تواند آب را جذب کند.مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی