امواج در یک بطری

دسته : علمی
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

این آزمایش به مطالعه ی چرخه ی آب می پردازد. کودکانی که در نزدیک یک اقیانوس زندگی می کنند این پدیده را بارها مشاهده کرده اند. اما کودکانی که در مناطق داخلی زندگی می کنند با این پدیده کمتر مواجه شده اند.در اینجا یک آزمایش لذت بخش آورده می شود که با ساخت امواج آب در بطری می توان این پدیده را که فقط در اقیانوس ها مشاهده می شود در خانه نیز مشاهده کرد

شرح کاردستی

آنچه شما نیاز دارید:

بطری تمیز با کلاه آن

روغن کانولا یا روغن بچه یا روغن نباتی

آب

رنگ مخصوص مواد غذایی (آبی انتخاب خوبی برای این آزمایش است)

آنچه باید انجام دهید:

  • روغن کانولا را داخل بطری بریزید به طوری که  ⅔  بطری پر شود.
  • برای پر کردن بقیه ی حجم بطری از آب استفاده کنید.
  • چند قطره از رنگ مخصوص مواد خوراکی به بطری اضافه کنید.
  • کلاه بطری را روی بطری قرار داده و سپس بطری را برای مدتی کنار بگذارید

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی