ستاره سه بعدی

دسته : تکنیک ها
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

فیلم

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ترکیبی (پیچیده)