طوطی پر

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

1- چوب بستنی

2-چشم متحرک عروسک

3-پرهای رنگی

4-گواش

5- قلمو

6-چسب

7-قیچی


مراحل ساخت:

1-با رنگ گواش و با استفاده از قلمو ، چوب بستنی ها را به رنگ دلخواه رنگ آمیزی می کنیم ( ساده.خالخالی .هر شکل که دوست دارید) و می گذاریم خشک شود2-دو سر دو چوب بستنی را طبق شکل بهم می چسبانیم 3-چشم های متحرک و پرهای رنگی در جای مناسب چسبانده می شود.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده
اتصالات : چسبی