پیراهن

اوریگامی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو