جاشمعی با تیله

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

1- cd (لوح فشرده)

2- گوی های شیشه ای(تیله)

3-چسب گرم ( برای استفاده از چسب گرم از بزرگترها کمک بگیرید.) یا چسب قطره ای

4- شمع

5- استوانهمراحل ساخت:

1-   تیله ها را دورتادور با چسب روی لبه ی CD  بچسبانید .( طبق شکل) 

2-از استوانه برای چیدمان صاف تیله ها روی هم کمک بگیرید.

3-تیله را با چسب گرم (یا چسب قطره ای) روی هم بچسبانید و دیواره های جا شمعی را بسازید.(بهتر است ارتفاع دیواره جاشمعی خیلی بلند نباشد.)

4-در انتها شمع را میان آن بگذارید و روشن کنید


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، شیشه ، CD
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی