رنگ آمیزی گلدان

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۵ تا ۱۶ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

1- گلدان

2- رنگ پلاستیک به رنگ دلخواه


مراحل ساخت:

1- طبق شکل گلدان را برعکس می کنیم

2- مقداری رنگ وسط گلدان  طبق شکل می ریزیم .میزان رنگ باید بقدری باشد که از کناره ها به سمت دیواره های گلدان حرکت کند.کمی گلدان را حرکت دهید تا رنگ از کناره ها شروع کند به پایین آمدن.

3- بگذارید رنگ خشک شود

4-گلدان شما آماده استمشخصات کاردستی
مواد لازم : ظروف پلاستیکی
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده