گلدان کنفی

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :
    نخ کاموا یا نخ گونی
•    چسب چوب یا چسب مایع
   بطری

وسایل تزئینی به دلخواهروش ساخت کاردستی:

بطری را چسب مایع می زنیم و نخ گونی- کنف و یا کاموا را دور ظرف بطری طبق شکل می پیچانیم و در پایان با مروارید - دکمه  رنگ های دیگر نخ و سایر وسایل تزئینی دیگر روی آن را تزئین می کنیم

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : با الگو