نشانگر صفحه کتاب

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز

1- دکمه

2- گیره بزرگ 

3- چسب گرمروش ساخت کاردستی:

دکمه های رنگین را با چسب گرب به سر گیره می چسبانیم

مشخصات کاردستی
مواد لازم : دکمه
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده
اتصالات : چسبی