جا شمعی با تزئین برگ کاج

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :
    برگ کاج
•    ظرف شیشه ای پایه دار
    چسب مایع
•    قیچی

شمع استوانه ای

اسپری کیلر ( براق کننده)


روش ساخت کاردستی:

برگ های کاج  را بشویید  و بگذارید خشک شود . با اسپری براق کننده برگ ها را اسپری کنید.

یک سوی برگ ها را چسب مایع بزنید و روی ظرف شیشه ای پایه دار طبق شکل بچسبانید

اضافه ساقه ها را با قیچی ببرید

شمع استوانه ای را داخل ظرف شیشه ای قرار دهید و به دوستان عزیزتان هدیه کنید و یا برای تزئین میز از آن استفاده کنید

مشخصات کاردستی
مواد لازم : برگ
اتصالات : چسبی