پروانه های رنگی با یک آزمایش

دسته : علمی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی

 وسایل لازم

ماژیک های رنگی

کاغذ زیر کیک

مداد

فنجان های چایی

 نخ

بند کفش


   دستورالعمل آزمایش:

چند کاغذ کیک بردارید و با ماژیک وسط هر کدام یک دایره بکشید و با استفاده از مداد وسط هر دایره نام رنگ آن دایره را بنویسید، چرا که شما احتیاج به دانستن رنگ اصلی کار پس از انجام آزمایش خواهید داشت و فقط نوشته های مدادی پاک نمی شوند.   


کاردستی پروانه های رنگی با یک آزمایش علمی کودکانه


 کاغذ کیک را تا و لوله کنید (مانند شکل) تا مخروطی شکل شود.

 یک فنجان کوتاه آب بردارید و نوک کاغذ کیک تا شده را طوری در آن فرو کنید که فقط نوک آن با آب تماس داشته باشد. 

کاردستی پروانه های رنگی با یک آزمایش علمی کودکانه

 کاغذ کیک ها را در آب بگذارید و ببینید چه اتفاقی میوفتد. این آزمایش را برای هر رنگ در نقاط متفاوت تکرار کنید! 

کاردستی پروانه های رنگی با یک آزمایش علمی کودکانه

بعد از اینکه کاغذها حسابی رنگی شدند آنها را روی یک سطح صاف پهن کنید تا خشک شوند! 

کاردستی پروانه های رنگی با یک آزمایش علمی کودکانه

 به محض خشک شدن کاغذ کیک میتوانید نتایج را مشاهده کنید! 

 چگونه از آزمایش زیر یک کاردستی پروانه بسازیم!

کاردستی پروانه های رنگی با یک آزمایش علمی کودکانه

  بند کفش ها را از وسط ببرید!  

کاردستی پروانه های رنگی با یک آزمایش علمی کودکانه

یکی از کاغذ کیک ها را بردارید و آن را از وسط چروک کنید و با بند کفش گره بزنید! 

کاردستی پروانه های رنگی با یک آزمایش علمی کودکانه

 آن ها را با نخ آویزان کنید و از آنها برای تزئین استفاده کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده