خرگوش پولیشی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

موادلازم:پارچه پولیش، نمد، بطری، کاغذ،چسب، قیچی

شرح کاردستی

 ابتدا به شکل مستطیل پارچه پولیش را برش می زنیم و یه تیکه  کوچولو برای سر خرگوش برش زده ، تیکه کوچولو پارچه نمد قرمز برای گوش خرگوش برش زده و برگه سفید کاغذ برا خرگوش چشم و دندان برش زده ، سپس پارچه مستطیل پولیش برای بدن خرگوش به‌‌ بطری چسب زده   و گوش خرگوش و چشم دندان‌خرگوش چسب زده‌ به سر بطری می چسبانیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، کاغذ و مقوا ، بطری
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم رودینی