ظرف گربه

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

موادلازم: نمد، برگه سفیدبطری نوشابه، چسب،قیچی

شرح کاردستی


شکل گربه را نقاشی کرده و وسط آن را برش می زنیم


بطری نوشابه را از وسط به شکل بیضی برش می زنیمبعد گربه  را روی برگه آچار نیازداریم دندوناشو برش می زنیم

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، کاغذ و مقوا ، بطری
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم زیوررودینی ، ازمرکز۱ایرانشهر