گلدانهای سنتی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


مواد لازم :بطری شیشه ای .رنگ اکریلیک.

شرح کاردستی

ابتدا بطری را یک رنگ زمینه  زده و بعد نقوش سنتی را با مداد کشیده یا چاپ کرده و بعد با رنگ آنها را رنگ می کنیم.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : بطری
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : مربی راهنما : خانم شهین ریگی مربی فرهنگی مرکز چابهار