گلدان

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل مور نیاز :بطری نوشابه کوچک ، چسب، قیچی، ظرف یک بار مصرف

شرح کاردستی

ابتدا یک عدد ظرف یکبار مصرف برداشته وبه صورت دایره برش می زنیم وبعد بطری نوشابه کوچک را از وسط برش زده  با قیچی آن را به شکل یک گل برش می زنیم وسط بطری نوشابه را به ظرف یکبار مصرف دایره ای شکل با چسب می چسبانیم  وبعد ودر پایان گلدان را با اسپره طلایی رنگ می زنیم.کاری از عضو مرکز یک ایرانشهر        

مشخصات کاردستی
مواد لازم : ظروف پلاستیکی ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما: خانم استوان مربی فرهنگی