ساخت موش

دسته : تزئینی

وسایل مورد نیاز: کاغذ رنگی، چوب بستنی، چسب ماتیکی، چشم ومقوای سفید

شرح کاردستی

 ابتدا سه تا چوب بستنی را برداشته وبه صورت مثلث شکل به هم می چسبانیم سپس دوتا چشم بالای هر چوب بستنی قسمت سر مثلث با چسب نصب می کنیم وبا استفاده از مقوا وکاغذ رنگی دوتا گوش درست می کنیم وبالای سر مثلث از دوطرف با چسب می چسبانیم وبا کاغذ قرمز دهن واسه موش درست می کنیم وبه سمت پایین گوشه چپ با چسب می چسبانیم وموش درست می شود.

  


     کاری از عضو مرکز یک ایرانشهر    


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، چوب بستنی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم استوان