پاکت

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

وسایل لازم :مقوا،کاغذرنگی،چسب،قیچی

شرح کاردستی


اول مقوا رابه شکل مستطیل صاف وراست می بریم.سپس مستطیل را به سه لایه مساوی تا می زنیم.دولارا به هم چسب می زنیم یک لارابه عنوان درب پاکت رها می کنیم وسپس روی پاکت را با سلیقه خودمان تزئین  می کنیم.


کاری ازاعضای مرکزسرباز


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم بزرگ زاده