گربه مقوایی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل لازم:مقوا،کاغذرنگی،چسب،قیچی

شرح کاردستی


ابتدا یک مقوارابه شکل خرطومی لوله می کنیم (به عنوان تنه ی گربه) سپس گوشه های مقوا راچسب می زنیم و بعد یک تکه مقوارا لوله می کنیم و بالای لوله خرطومی به عنوان سر گربه چسب می زنیم. سپس دو گوش درست می کنیم و باسلیقه ی خود برایش چشم، دهان، پاودم می گذاریم.


کاری ازاعضای مرکز سرباز،مربی راهنما خانم بزرگ زادهمشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم بزرگ زاده