ساخت گلدان با شیشه

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

مواد لازم :شیشه های نوشابه-کنف -گونی -روبان -دورریختنیها برای تزیین

شرح کاردستی

ابتدا قسمت ابتدای شیشه را چسب حرارتی زده  و وبعد کنف ها رو دورش می پیچیم ودرآخر نیز با چسب حرارتی محکم و تزیین می کنیم.کاری  ازاعضای مرکز2 زاهدان


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، شیشه ، گونی ، روبان
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم مریم نوری