جا شمعی فانتزی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


مواد لازم: ته قوطی فلزی . چسب و کاغذ آلومینیوم

شرح کاردستی

ابتدا ته قوطی را برش زده ،  با ورق آلومینیوم دور آن را گرفته ،  ورق آلومینیوم را به شکل گل برگ برش زده ،  دور ته قوطی چسپانده به شکل گل درمی آوریم.مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، کاغذ آلمینیوم
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : خانم شهین ریگی مربی فرهنگی مرکزچابهار