کفش نمدی

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل موردنیاز: نمد - نخ - قیچی

شرح کاردستی

ابتدا مانند شکل الگو هارا روی نمد گذاشته و برش می زنیم  بعد پشت و جلو کفش را مانند تصویر بهم وصل می کنیم و برای بندهای کفش از نخ کاموا استفاده می کنیم و می توانیم با منجق آن را تزیین کنیم.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : دوختی
اجرا کننده : خانم فاطمه اسلامی - مربی هنری مرکزخاش