آویز جاکلیدی

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

مواد لازم :چوب ام دی آف در سایز کوچک - سیم گل سازی -دوریختنیها برای تزیین - چسب مایع و حرارتی

شرح کاردستی

ابتدا ازسیم گل سازی چنگه را در می آوریم و آویز جا کلیدی را درست می کنیم بعد یه حلقه برای آویزان کردن آن در آورده واینها را با چسب حرارتی می چسبانیم بعد هم کار خود را تزیین می کنیم حالا جاکلیدی ما آماده است.

کار از اعضای مرکز 2 زاهدان

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم مریم نوری