جعبه های هدیه

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


 

جعبه های هدیه1

موارد لازممقوا ، چسب مایع ، قیچی ،خط کش ، کاغذ کادوی زیبا  

 

شرح اجرا :

 

ابتدا یک مربع را با ابعاد دلخواه روی مقوا با استفاده از خط کش می کشیم. سپس به اندازه دلخواه به منظور ساخت  دیواره های جعبه به مربع مرکزی اضافه میکنیم از چهار جهت . 

  


موازی با خطوط محیطی مربع مقوا را طولی وعرضی تا می زنیم تا قالب جعبه شکل بگیرد.  روی کار را با استفاده از کاغذ کادوهای زیبا روکش می گیریم.  لبه های اضافی را به داخل تا زده وچسب می زنیم. 

 

برای ساخت درب جعبه همان مربع مرکزی الگوی کار خواهد بود تنها بایست یک میل به خطوط محیطی  مربع اضافه کرد سپس دیواره های درب را به اندازه ی دلخواه اضافه میکنیم  ومطا بق با جعبه اصلی روی خطوط تا زده ولبه های اضافی را به داخل می چسبانیم. فراموش نکنیم درب جعبه بایست اندکی از سایز جعبه بزرگتر باشد.