کاردستی فانوس کاغذی

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل لازم: مقوا و کاغذ رنگی ، کارتر ، چسب ، خط کش ، مداد

شرح کاردستی

 ابتدا یک مقوا را انتخاب و به صورت طولی بالا و پایین مقوا خط راست کشیده و با استفاده از خط کش دو خط روی مقوا را به صورت جداگانه با خط کش یک سانت، یک سانت جدا و با استفاده از خط کش به هم وصل و با کارتر برش می دهیم ، بعد از برش دو لبه را با چسب به هم می چسبانیم و  برای داخل مقوا با استفاده از کاغذ رنگی ، کاغذ را لوله و داخل مقوا کرده و  با چسب دوطرف بالا و پایین مقوا را به کاغذ می چسبانیم و بعد برای فانوس دسته مقوایی درست می کنیم.کاری از اعضای مرکز 2 ایرانشهر

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم بایگان