دستمال های رنگی

دسته : اهدایی


موادلازم : پارچه .رنگ اکریلیک. کاربن .

شرح کاردستی

ابتدا با کاربن طرح را روی پارچه چاپ کرده و بعد با رنگ  طرح را رنگ آمیزی کرده وبعد از خشک شدن یک پارچه روی طرح گذاشته و اتو کرده تا طرح فیکس شود.


کاری ازاعضای مرکزچابهار


مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : مربی راهنما : خانم شهین ریگی مربی فرهنگی مرکز چابهار