ساخت موش

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسايل مورد نياز
پوست گردو،چسب،كاغذ رنگي.كاموا رنگي

شرح کاردستی

روي پوست گردو با كاغذ رنگي براي موش گوش درست كرده و مي چسبانيم.با استفاده از كامواهاي رنگي دم موش ها را درست كرده مي چسبانيم.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم خیرالنساء بلوچی