سبد حنا

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل مورد نیاز
لگن پلاستیکی .سیم مفتول کلفت .روبان .تور پارچه ساتن . قرقره .چسب حرارتی .چسب مایع.مروارید طلایی ابره نازک .

شرح کاردستی

ابتدا دور تا دور لگن یا سبد را با ابره متوسط چسب زده سپس سبد را وسط پارچه گذاشته و دور  آن را چین کش می کنیم و سپس به داخل سبد چسب زده یک دایره برای وسط سبد با ابر برش داده و سپس با مروارید دور دوزی می کنیم بعد با سیم مفتولی وا نبر دست سیم را به سبد محکم می کنیم و ابره عرض 2سانت سیم را روکش و سپس ربات پیچ می کنیم و دور تا دور سبد را با تور پهن چین کش شده تزیین می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، نخ و کاموا ، روبان
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : خانم گلی مربی مسول نیمروز