گلدان کاغذی

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسايل مورد نياز: قيچي- كاغذ رنگي- چسب مايع

شرح کاردستی


كاغذ رنگي سبز را از وسط تا مي كنيم و برش هاي يك سانتي مي زنيم ، يك طرف كاغذ برش زده را تقريبا يك كم بالاتر از طرف ديگر مي چسبانيم .كاغذ را لوله كرده و چسب مي زنيم اتمام كار گل هاي رنگ قيچي كرده و روي گلدان مي چسبانيم.

کاری ازاعضای مركز نيكشهر

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم خیرالنساء بلوچی