ساخت عروسک با وسایل دوریختنی

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل لازم:پارچه های دور ریختنی - نمد - نخ - سوزن

شرح کاردستی


ابتدا برای سر عروسک نمد را به شکل دایره مثل شکل کشیده و برش می زنیم و دور تا دور آن با دوخت دندون موشی می دوزیم

وبا پرز پر می کنیم برای لباس ازتیکه پارچه های اضافه استفاده می کنیم پارچه ها رابه شکل  مستطیل برش می زنیم و بهم متصل کرده و درز آن را دوخته و قسمت بالای لباس رابادوخت ساده میدوزیم و نخ را می کشیم تا جمع شود


برای دستها  پارچه رابه شکل مستطیل برش داده و لبه های آن را مانند شکل با دوخت دندون موشی می دوزیم و وصل می کنیم به لباس عروسک وپاهارانیز مانند شکل متصل می کنیم حالا می تونیم برای عروسک با کاموا مو گذاشته یا برای آن کلاغ دوخت

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : دوختی
ایده پرداز : خانم فاطمه اسلامی - مربی هنری مرکزخاش
اجرا کننده : خانم فاطمه اسلامی - مربی هنری مرکزخاش