مارمولک چوبی

معرق کاری

دسته : تزئینی

وسایل مورد نیاز: چوب تخته سه لا، اره مویی، گواش، صدف، چسب

شرح کاردستیابتدا طرح مارمولک را بر روی چوب می کشیم و با اره مویی می بریم ، سپس با استفاده از گواش آن را رنگ آمیزی کرده و با استفاده از صدف چشمهای آن را می 

چسبانیم.
.
کاری از اعضای پسر_ مرکز۲خاش

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، صدف
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : مربی راهنما:خانم اسمامسعودی