دیوار کوب سنتی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

موادلازم :کاموا .سوزن .و دسته صندلی ( دورریختنی)

شرح کاردستی

ابتدا اعضا با نخ و کاموا ساقه دوزی کرده که بصورت دوخت زنجیر یا کاموا را بافته و بعد روی کار  کوک گرفته وبعد کاموا را دور انگشتان پیچیده و وسط آن را گره زده وبا قیچی  کاموا را قیچی زده و به صورت گل در آورده و روی کار با سوزن کوک گرفته و یک دیوار کوب تزیینی درست کرده اند.کاری از اعضای مرکز چابهار

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : دوختی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم شهین ریگی