تابلو کاشی کاری

دسته : تزئینی

موادلازم:تخته سه لا - کاشی شکسته - چسب چوب - گواش - قلم مو

شرح کاردستی


کاری از اعضای پسر _ مرکز ۲ خاش

ابتدا طرح مورد نظر را بر روی چوب می چسبانیم و بعد با کاشی های خورد شده آن را همانند پازل پر می کنیم و سپس با گواش رنگ می زنیم.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم اسما مسعودی