کاردستی گنبد

کاردستی گنبد

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۵ تا ۱۴ سال

کاردستی گنبد

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
گردآورنده : معصومه قربانی