رو یخچالی دار قالی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل مورد نیاز: چوب، نخ سوزن دوزی، گواش، آهن ربا ، پارچه، چسب

شرح کاردستی


ابتدا طرح دار قالی را بر روی چوب می کشیم وبا استفاده از اره می بریم و با گواش قهوه ای رنگ می زنیم و بعد تکه پارچه را در قسمت پایین چسبانده و نخ های سفید سوزن دوزی را به دو طرف دار قالی می چسبانیم و با استفاده از نخ های رنگی قسمت بالای آن را به صورت نخ های رنگی فرش می چسبانیم .در انتهای کار آهن ربایی به پشت کار برای چسباندن بر روی یخچال می چسبانیم.


کاری از اعضا پسر _ مرکز۲خاش

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، پارچه ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما:خانم اسمامسعودی