قالیچه کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

کاری از اعضا پسر مرکز۲ خاش _ مربی راهنما: خانم اسما مسعودی
وسایل مورد نیاز: کاغذ رنگی، چسب، کاموا، و کتاب نقش

شرح کاردستی


ابتدا دو طرف زمینه قالیچه را پانچ کرده و نخ های کاموا را به صورت ریشه های قالیچه گره می زنیم و بعد نقش های داخل فرش را با استفاده از کتاب نقش  با کاغذ های رنگی در می آوریم و بر روی زمینه کار می چسبانیم.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی