تابلوی پرنده کارتنی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

وسایل مورد نیاز:
کارتن، چسب، گواش، کاموا

شرح کاردستی


ابتدا طرح پرنده را بر روی کارتن می کشیم و برش زده و با گواش رنگ می زنیم و سپس بر روی زمینه کار که از کارتن می باشد،  می چسبانیم و با استفاده از مداد طرح شاخه درخت را بر روی کارتن می کشیم و با کاموا روی طرح کشیده شده می چسبانیم و همچنین پاها و چشمهای پرنده را هم با کاموا چسب می زنیم.مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مربی راهنما خانم اسما مسعودی
اجرا کننده : اعضای پسرکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز ۲ خاش