جا کلید کاموایی

دسته : تزئینی

موادلازم :
کاموا .روبان

شرح کاردستی

ابتدا یک روبان را دولا کرده ودر وسط قرار داده وبا کاموا یک بافت مکرومه ای را از وسط روبان انجام می دهیم.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا ، روبان
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : گره ای
ایده پرداز : مربی راهنما - شهین ریگی
اجرا کننده : اعضای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکزچابهار