درست کردن جوجه یا پرنده با تخم مرغ

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

مواد لازم :تخم مرغ- دستمال کاغذی_ رنگ گواش - قلمو - سوزن یا چاقو
کاری از اعضای مرکز خاش -مربی راهنما خانم فاطمه اسلامی

شرح کاردستی

ابتدا تخم مرغ خام رو می شویم بعد دوطرف آن را با سوزن یا چاقو سوراخ کوچک ایجاد کرده و با فوت کردن دریکی از سوراخ هاسفیده و  زرده را خارج کرده و دوباره آب داخل آن می کنیم تا کاملاازخارج شدن سفیده و زرده مطمئن شویم درضمن سفیده را جدا در ظرف می ریزیم تا به جای چسب ازآن استفاده کنیم حالا یه ردیف سفیده روی تخم مرغ می زنیم و روی آن یه لایه دستمال کاغذی که از قبل به تیکه های بزرگ تقسیم کردیم می زنیم این کار را دور تا دور تخم مرغ انجام می دهیم و حالا دوباره روی دستمالی که روی تخم مرغ  زدیم  سفیده زده و ادامه دستمال هارو می زنیم این کار را تاجایی انجام می دهیم تا کاملا تخم مرغ پوشانده شده و کمی حجم بگیرد و می گذاریم تا خشک شود و بعد با گواش به رنگ دلخواه رنگ کرده و برای نوک و بال و دم آن از کاغذ رنگی استفاده می کنیم.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی