نقاشی روی برگ

دسته : تزئینی

برگ‌ها در بهار و پاییز می‌توانند بوم‌های کوچک نقاشی شوند.

شرح کاردستی


مواد مورد نیاز :

برگ سبز یا برگ پاییزی خشک شده

رنگ‌های مختلف گواش 

قلمو

بهتر است برگ‌ها را لای کتاب یا دستگاه گل خشک کن ، خشک کنید تا برگ آب خود را از دست بدهد.

سپس به دلخواه آن را رنگ کنید.

البته نمونه های زیر برگ های پاییزی هستند که در فضای طبیعی خشک شده اند.
مشخصات کاردستی
اجرا کننده : پروانه کیانیان