جعبه های فانتزی کادویی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

مواد لازم:جعبه های دورریختنی و تکه های کاغذهای کادویی و روبان و دورریختنی برای تزئین ،چسب

شرح کاردستی

ابتدا پاکت را با کاغذ کادو پوشانده و بعد یک تور به لبه  پاکت با چسب حرارتی چسپانده و یک روبان را از آن رد کرده و بعد جعبه را تزیین کرده و بعد هدیه را در داخل جعبه می گذاریم.مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، روبان
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : خانم شهین ریگی