شمع شناور روی گلدان

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

شما می توانید ازگلدان‌های شیشه‌ای، کاسه های مختلف ، شیشه های رنگی ، انواع اشکال زیبا به عنوان ظرف نگهدارنده شمع‌های شناور روی آب استفاده کنید.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  • شمع‌ شناور
  • گلدان شیشه‌ای
  • شاخه گل طبیعی


 شاخه گل خود را درون گلدان شیشه‌ای قرار داده و روی آن را با آب پر کنید. شمع های روشن به صورت شناور بر روی آب می ماند.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، الیاف گیاهی
روش اجرای کاردستی : ساده ، ثابت