شاخه‌های رنگی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

با شاخه های رنگی می‌توان دیوارکوب‌ها و گلدان‌های زیبایی بسازید.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

شاخه های چوبی و یا بوته‌های خار 

رنگ گواش

کیلر براق کننده

شرح:

می توانید بعد از رنگ زدن شاخه‌های چوبی ،روی آن اسپری براق کننده بزنید.مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : پروانه کیانیان