ساخت بشقاب سفالی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل مورد نیاز: گل سفال-ابزارسفالگری
کاری ازخانم لیلابلوچی مربی مسئول مرکزچابهار

شرح کاردستی

طریقه ساخت:

ابتدا مقداری از گل سفال را برداشته با وردنه آن را صاف می کنیم وسپس با ابزار نوک تیز یک دایره به اندازه دلخواه در آورده ودوباره مقداری گل برداشته وبا وردنه باز می کنیم به طوری که به اندازه دور دایره وبه پهنای پنج سانت باشد ونوار را به دور دایره می چسپانیم ودور کار را با کمی آب صاف می کنیم برای اینکه بشقابمان سنتی باشد، دوباره مقداری از گل را با وردنه باز می کنیم وطرح سنتی را روی گل در آورده وکف بشقاب می چسپانیم.

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق