طرح های خرطومی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

موادلازم :چسب حرارتی - لوله جارو برقی - مقوا
کاری از اعضای مرکز چابهار- مربی راهنما خانم شهین ریگی

شرح کاردستیابتدا لوله  ی جاروبرقی را برش زده و بعد با آن اعضا شکل سازی کرده و با چسب حرارتی نصب کرده اند.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی