گل کاموایی برای تزیین

دسته : تزئینی

موادلازم :کاموا ،چوب بستنی و دکمه های تزیینی
کاری از اعضای مرکزچابهار-مربی راهنما:خانم شهین ریگی

شرح کاردستیابتدا با ید کاموا را دور چوب بستنی پیچاند و بعد مثل شروع بافتنی کاموا را سر انداخت  و بعد از چوب بستنی جدا کرده و کاموا را جمع کرده و گره می زنیم و به شکل گل در می آوریم و بعد برای تزیین گردن بند گل مو و لباس و غیره استفاده می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا ، دکمه ، چوب بستنی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی ، بافتی