تابلوی زمستانی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

وسایل مورد نیاز: چوب جهت زمینه تابلو، گواش، مقوا،پارچه، کاغذ آچار ، برگهای درخت کاج، چسب

شرح کاردستی
ابتدا با استفاده از گواش بر روی چوب رنگ افشانی می کنیم ،بعد از خشک شدن آن ، با استفاده از مقوای سفید آدم برفی را درست کرده و با پارچه کلاه و شال گردن آن را برش زده و بر یک طرف تابلو می چسبانیم، و در قسمت دیگر تابلو برگهای درخت کاج را چسبانده و با کاغذهای سفید آچار که پانچ شده به عنوان برف بر اطراف تابلو می چسبانیم.


  • کاری از اعضای دختر مرکز۲خاش

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، برگ ، پارچه ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : اسما مسعودی