پروانه

حشرات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٣ تا ۶ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

  1. مقوای سفید فابریانو
  2. رنگ انگشتی
  3. مداد
  4. پولک
  5. چسبمقوا را تا می زنیم و نصف پروانه را می کشیم و از کودک می خواهیم نصف دیگر را کامل کند .می توانیم با خط چین شکل را کامل کنیم و از کودک بخواهیم شکل را بویسیله خط چین کامل کند .از رنگ انگشتی استفاده می کنیم برای رنگ کردن بالهای پروانه  با این تفاوت که از دو دست استفاده می کنیم .چشم ها را می چسبانیم و شاخک ها را می کشیم .شکل لبخند پروانه را می کشیم .


در نهایت با پولک یا نگین بالها را تزیین می کنیم .
می توانیم پروانه را دور بری کنیم و روی سیخ بچسبانیم تا با آن بازی کنند .مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری