کتیبه انار سفالی

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


مرحله اول : پس از ورز دادن، گل به صورت دایره ای پهن کرده 

مرحله دوم : یک تکه گل برداشته و به شکل دایره ای تو خالی روی دایره بزرگ گذاشته و تصویر یک انار بر روی کتیبه حک می کنیم .

مرحله سوم : با آب زدن به نوک انگشت به انار شکل می دهیم تا کاملا بر روی کتیبه بچسبد.

مرحله چهارم : با استفاده از تکه های کوچک گل یک شاخه گل انار بر روی کتیبه کار می کنیم .

مرحله پنجم و ششم : با مقداری آب بر روی انگشتان و سطح کتیبه برگها و شاخه ها چسبیده می شوند این طرح می تواند برای تزیین کارگاه سفال استفاده شود .


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
ایده پرداز : مهتاب مبارکی ، مربی هنری مرکز شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام
اجرا کننده : مهتاب مبارکی ، مربی هنری مرکز شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام